cs

Informace o stavu implementace a zahájení ostrého provozu nového Elektronického monitorovacího systému pro trestní justice II.

Probační a mediační služba a Ministerstvo spravedlnosti společně s dodavatelem, společností FORSOLUTION s.r.o., nadále intenzivně pracují na všech potřebných krocích v rámci implementace nového systému elektronického monitoringu. Během následujících zhruba patnácti týdnů proběhne testování zařízení a ověření funkčnosti v pilotním provozu. Poté bude připraveno spuštění ostrého provozu. Podle vzájemné dohody zadavatele s dodavatelem proběhne spuštění nového elektronického monitoringu do konce prvního pololetí roku 2024.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.