cs

Hostem Tour Probační a mediační služby v Kroměříži byla oběť dopravní nehody

Tour Probační a mediační služby - Kroměříž

Nedávnou zastávku Tour Probační a mediační služby má za sebou také město Kroměříž. Setkání s veřejností se uskutečnilo ve středu 19. dubna 2023 v Knihovně Kroměřížska, a to pod názvem Zavřít či nezavřít, to je, oč tu běží aneb Alternativní tresty v praxi.

Návštěvníci Tour měli možnost slyšet reálný příběh o tom, jak zasáhl trestný čin do života našeho hosta, oběti dopravní nehody, která díky účasti v mediaci na středisku Kroměříž hovořila tváří v tvář s pachatelkou trestného činu. Osobní zkušenost o tom, jak mediace pomohla vyřešit nejen otázku náhrady škody, ale dala příležitost oběma stranám mluvit o dopadech trestného činu na jejich životy, o potřebách oběti a okolnostech celého procesu trestního řízení z pohledu poškozeného, byla nenahraditelným a zajímavým zpestřením této besedy. Návštěvníci Tour neváhali klást své dotazy a ocenili otevřenost a odvahu našeho hosta podělit se veřejně se svým zážitkem. Obětí dopravní nehody se stala shodou náhod kontaktní osoba z neziskové organizace, která přijímá klienty Probační a mediační služby pro výkon trestu obecně prospěšných prací, a která přestože činnost naší organizace znala už dříve z hlediska této agendy, byla sama překvapená, jak jí Probační a mediační služba mohla být i v této situaci nápomocná.

Děkujeme všem zúčastněným, našemu hostu za obohacení diskuse a také Knihovně Kroměřížska za poskytnuté zázemí a organizační podporu.

Tour Probační a mediační služby - Kroměříž