cs

Hlavní zjištění analýzy trendů kriminality v České republice v roce 2019

Hlavní zjištění analýzy trendů kriminality v České republice v roce 2019

Podle nedávného výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci dominuje ve struktuře kriminality nadále majetková trestná činnost. Podíl recidivistů na počtu spáchaných trestných činů se oproti předchozímu roku nezměnil, stejně jako podíl žen starších 18 let. Podíl cizinců na spáchané trestné činnosti je také relativně setrvalý, stejně jako v případě aktivit organizovaného zločinu.

Podle statistických údajů pokračuje vzestup trestné činnosti páchané v kyberprostoru. Tento posun se promítá do všech forem kriminality – od majetkové, přes hospodářskou až po mravnostní. V růstu stabilně pokračuje mravnostní kriminalita (ta představuje 1 % spáchané trestné činnosti), kdy je zjišťováno páchání tohoto typu trestné činnosti na sociálních sítích. Počítačová kriminalita v předchozích letech významně stoupala, naposledy dokonce téměř o čtvrtinu. Zjištěnou trestnou činností byly v roce 2019 napáchány škody přes 24 mld. Kč, což je o 6,25 mld. Kč více, než v předchozím roce.

Česká republika zůstává v evropském srovnání na předních místech v počtu vězněných osob na 100 000 obyvatel.