cs

Generální ředitelé probačních služeb jednali v Kielu

10. zasedání generálních ředitelů probační služeb

V německém Kielu se od 6. do 8. listopadu 2023 konalo jubilejní 10. zasedání generálních ředitelů probačních služeb.

Letošním tématem konference, kterou tradičně pořádá organizace CEP, byly strategické oblasti současné probace – případová zatíženost probačních služeb, zapojení nevládních organizací do probačních činností nebo hodnocení a řízení rizik při práci s pachateli. Za Probační a mediační službu se jednání zúčastnily ředitelka Andrea Matoušková a náměstkyně ředitele pro probaci a mediaci Kateřina Šlesingerová.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.