cs

Finské Helsinky hostily mezinárodní konferenci k elektronickému monitoringu

Electronic Monitoring and probation goals: a symbiotic relationship

Ve dnech 23. – 25. května 2022 se v Helsinkách konala mezinárodní konference k elektronickému monitorovacímu systému s názvem „Electronic Monitoring and probation goals: a symbiotic relationship“.

Mezi účastníky třídenního jednání o umělé inteligenci, technologiích a jejich využití v EMS byli vedle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové například prezident Confederation of European Probation (CEP) Gerry McNally, generální tajemník CEP Willem van der Brugge a Arto Kujala, ředitel Criminal Sanctions Agency Finland.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.