cs

Evropský den obětí trestných činů v Náchodě

Evropský den obětí trestných činů 2024

Letošní Evropský den obětí trestných činů strávili pracovníci střediska Náchod osvětou o činnostech Probační a mediační služby se zaměřením na oběti trestných činů.

Společně s žáky Základní školy v České Skalici prožili hlavní líčení u Okresního soudu v Náchodě, na které navázala beseda na půdě střediska Služby. Žáci diskutovali mimo jiné o dopadech trestného činu na oběť, o jejích pocitech, ale také o činnosti probačních úředníků i poradců pro oběti trestných činů. Interaktivní dopoledne zakončila minuta ticha k uctění a podpoře obětí.