cs

Elektronický monitoring v číslech

Elektronický monitoring v číslech

Významnou etapu zahájila Probační a mediační služba v září 2018, kdy ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti České republiky spustila provoz elektronického monitorovacího systému. Ten umožnil probačním pracovníkům snížit počet osobních namátkových kontrol a více se soustředit na odbornou práci s pachateli trestných činů, která kromě kontroly plnění povinností spočívá také v jejich podpoře a motivaci vést řádný život.

Do naší organizační struktury přineslo zavedení elektronického monitoringu novou pracovní pozici – specialista elektronického monitorovacího systému.

Od září 2018 do konce roku 2020 byla elektronická kontrola využita v celkem 535 případech. Jednalo se o…