cs

Domažlické středisko dlouhodobě spolupracuje s výchovným ústavem v Hostouni

Výchovný ústav Hostouň

Jak v praxi vypadá spolupráce Probační a mediační služby s institucemi zaměřenými na práci s dětmi a mládeží? Příkladem může být partnerství specialistů na agendu mládeže ze střediska Domažlice se zaměstnanci Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školou, střední školou a školní jídelnou v Hostouni v Plzeňském kraji.

Spolupráce Probační a mediační služby s výchovným ústavem má společný cíl v sociální oblasti s mladistvými, a to v péči, výchově, vzdělání a prevenci před kriminální budoucností. Výchovný ústav je také dlouholetým poskytovatelem místa pro výkon trestního opatření a další výchovné povinnosti. Mladiství pachatelé mohou vykonávat v ústavu soudem uložené obecně prospěšné práce, které Probační a mediační služba s chovancem předjedná a následně i kontroluje.

Dále Probační a mediační služba často nabízí i v přípravném řízení možnost vykonat výchovnou povinnost – společensky prospěšnou činnost, která bývá následně ukládána státním zastupitelstvím. Mladistvý tyto práce vykonává s vlastním souhlasem. Výsledek společensky prospěšné činnosti může být zohledněn v dalším průběhu trestního řízení. Obvykle se jedná o úklidové a pomocné práce uvnitř ústavu (vytírání učeben, chodeb, zametání), ale také na rozsáhlém prostoru v objektu bývalého zámku s parkovým areálem a komplexem přilehlých budov (péče o zeleň, o park apod.). Některé práce mají mimo významu pro další trestní řízení pro mladistvé i další přínosy např. přispívají k osvojení pracovních návyků, ke zvýšení zručnosti u manuálních prací a k celkovému zvýšení pracovní kázně a disciplíny.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.