cs

Do Tour Probační a mediační služby v Příbrami se zapojili studenti gymnázia

Příbramské středisko navázalo na sérii besed v rámci Tour Probační a mediační služby a začátkem listopadu uspořádalo setkání se studenty Gymnázia Příbram.

Studenti měli možnost si během společensko-vědního semináře interaktivní formou ověřit a doplnit své znalosti o trestním řízení, alternativních trestech a především práci probačního úředníka s obětí i pachatelem. Zajímavou diskuzi vyvolalo téma „jak vlastně Spiderman souvisí s trestem domácího vězení“. Velký zájem studentů vzbudilo také gesto „tiché pomoci“ a práva obětí.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.