cs

Dny mediace ve středisku Rokycany

Dny mediace Rokycany

V uplynulém týdnu uspořádalo rokycanské středisko Probační a mediační služby v rámci „Dnů mediace“ sérii besed se studenty Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech.

Besedy byly zaměřeny na činnost Probační a mediační služby od počátku trestního řízení. Na konkrétních příbězích pachatelů a poškozených měli studenti možnost seznámit se s alternativními tresty, alternativnímu postupy v trestním řízení, ale například i s tím, jaká jsou práva poškozených. Studenti si rovněž v simulovaném případu mohli „na vlastní kůži“ vyzkoušet roli soudců, obhájců a státních zástupců.

Dny mediace Rokycany
Dny mediace Rokycany