cs

Datové schránky plně v provozu

Datové schránky plně v provozu

Probační a mediační služba oznamuje, že byl plně obnoven provoz datových schránek v rámci celé Služby, který byl dočasně přerušen v rámci přechodu na nový informační systém.

Upozorňujeme, že datová schránka pobočky střediska Karviná v Havířově byla zrušena a pobočka Havířov nově používá datovou schránku střediska Karviná.