cs

COVID-19

Vážení klienti a návštěvníci Probační a mediační služby,   

vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice si Vás dovolujeme požádat o maximální dodržování hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19. I nadále platí povinnost používat ochranné prostředky na dýchací cesty a zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách Probační a mediační služby. Při každém příchodu do budov, ve kterých naše služba sídlí, je nutné provést dezinfekci rukou z připravených dávkovačů. Stále platí, že pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého lékaře a středisko Probační a mediační služby, kde se s Vámi pracovníci dohodnou na dalším postupu a případném přeložení Vaší návštěvy střediska.  

Osobní kontakt našich pracovníků s klienty není zatím nijak omezen, ale podléhá předem stanoveným podmínkám. Při kontaktu je nutné dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická opatření, tedy mít zakrytá ústa a nos, dodržovat odstup minimálně dva metry.   

Dále Probační a mediační služba preferuje přijímání dokumentů v elektronické podobě, pokud to situace umožňuje.   

Pokud máme jakékoliv dotazy, pochybnosti a nejasnosti, neváhejte před návštěvou střediska kontaktovat svého probačního pracovníka, abychom předešli vzájemnému nedorozumění a také se vyhnuli zdravotnímu riziku nákazy koronavirem.  

Děkujeme!