cs

Úsek tajemníka pro vnitřní řízení

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

HOŘÁNEK Jiří, Mgr. Ing.
Tajemník pro vnitřní řízení