cs

Středisko Zlín

Probační a mediační služba Zlín
Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín
ID datové schránky: y99gnie

LHOTKA Vladimír, Mgr.
Vedoucí střediska
734 362 929
BABÍK Rudolf, Ing. Bc.
Probační úředník
778 468 854
KOSAŘOVÁ Zdeňka, PhDr.
Probační úředník
731 679 912
KUROVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
731 692 747