cs

Středisko Zlín

Probační a mediační služba Zlín
Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín
ID datové schránky: y99gnie

LHOTKA Vladimír, Mgr.
Vedoucí střediska
BABÍK Rudolf, Ing. Bc.
Probační úředník
KUROVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník