cs

Středisko Zlín

Probační a mediační služba Zlín
Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín
ID datové schránky: y99gnie

BABÍK Rudolf, Ing. Bc.
Probační úředník
HOŘINKA Jiří
Probační asistent odborně administrativní
KUROVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
LHOTKA Vladimír, Mgr.
Pověřen krajský vedoucí
RÍDLOVÁ Renáta, Mgr. Ph.D.
Probační úředník