cs

Středisko Žďár nad Sázavou

Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou
Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou
ID datové schránky: iutgnj2

NOVÁKOVÁ IROVSKÁ Markéta, Mgr.
Vedoucí střediska a zástupce krajského vedoucího
DVOŘÁKOVÁ2 Petra, Mgr.
Probační úředník
MRÁZKOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
ODEHNALOVÁ Kamila, Mgr.
Probační úředník