cs

Středisko Vyškov

Probační a mediační služba Vyškov
Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
ID datové schránky: h6qgngq

MLČOUCH Karel, Mgr.
Vedoucí střediska
778 468 548
DOLEŽALOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
734 362 928
MATOUŠKOVÁ Olga, Mgr.
Probační úředník
734 353 605