cs

Středisko Vyškov

Probační a mediační služba Vyškov
Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
ID datové schránky: h6qgngq

MLČOUCH Karel, Mgr.
Vedoucí střediska
DOLEŽALOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
MATOUŠKOVÁ Olga, Mgr.
Probační úředník