cs

Středisko Uherské Hradiště

Probační a mediační služba Uherské Hradiště
Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
ID datové schránky: qgygnii

FORMÁNKOVÁ Hana, Mgr.
Vedoucí střediska
GREBENÍČEK Vít, Bc.
Specialista oddělení EMS pro Jihomoravský soudní kraj
JURÁSKOVÁ Lucie, Mgr. et Mgr.
Probační úředník
KRÁLÍKOVÁ Adéla, Mgr.
Probační úředník
PEHALOVÁ Pavlína, Mgr.
Probační úředník
ZÁLEŠÁKOVÁ Michaela, Mgr.
Probační úředník