cs

Středisko Uherské Hradiště

Probační a mediační služba Uherské Hradiště
Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
ID datové schránky: qgygnii

FORMÁNKOVÁ Hana, Mgr.
Vedoucí střediska
778 719 570
GREBENÍČEK Vít, Bc.
Specialista oddělení EMS pro Jihomoravský soudní kraj
607 066 639
JURÁSKOVÁ Lucie, Mgr. et Mgr.
Probační úředník
601 117 095
KRÁLÍKOVÁ Adéla, Mgr.
Probační úředník
734 353 604
PEHALOVÁ Pavlína, Mgr.
Probační úředník
778 719 571
ZÁLEŠÁKOVÁ Michaela, Mgr.
Probační úředník
734 362 927