cs

Středisko Teplice

Probační a mediační služba Teplice
Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
ID datové schránky: a6dgnbk

BARTÁKOVÁ Marcela, Mgr.
Vedoucí střediska
DVOŘÁKOVÁ Evelina, Mgr.
Poradce pro oběti
HOFMANNOVÁ Táňa, Mgr.
Probační úředník
KŘESÁNEK Milan
Specialista oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj
MACHOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
NĚMEC Zdeněk, Mgr.
Probační úředník
PRÜCKNEROVÁ Jitka, Mgr.
Probační úředník
URBÁNSZKÁ Denisa, Mgr.
Probační úředník