cs

Středisko Tachov

Probační a mediační služba Tachov
T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
ID datové schránky: u5pgmyg

RYBÁŘOVÁ Michaela, Mgr.
Vedoucí střediska
374 705 263
778 726 265
HAYER Marian, Mgr.
Probační úředník
731 679 908
HREČIN Zdeněk, Mgr.
Probační úředník
778 726 266
VRŠKA Jaroslav, RSDr.
Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj
725 432 762
VÁVROVÁ Andrea
Probační asistent
374 705 217
734 362 912