cs

Středisko Tachov

Probační a mediační služba Tachov
T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
ID datové schránky: u5pgmyg

RYBÁŘOVÁ Michaela, Mgr.
Vedoucí střediska
HAYER Marian, Mgr.
Probační úředník
HREČIN Zdeněk, Mgr.
Probační úředník
VRŠKA Jaroslav, RSDr.
Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj
VÁVROVÁ Andrea
Probační asistent