cs

Středisko Šumperk

Probační a mediační služba Šumperk
M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk
ID datové schránky: 4fdgnjr

ČMAKALOVÁ Eva, Ing.
Vedoucí střediska
GOLDOVÁ Anna
Probační asistent
HANUŠOVÁ Monika, Mgr. DiS.
Poradce pro oběti
HASALOVÁ Eva, Mgr. DiS.
Probační úředník
STAŇKOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
ZAPLETALOVÁ Petra, Ing.
Probační asistent