cs

Středisko Strakonice

Probační a mediační služba Strakonice
Žižkova 534, 386 01 Strakonice
ID datové schránky: 6k3gm3p

ŠTASTNÁ Marcela, Ing.
Vedoucí střediska
DOSTÁLOVÁ Marika, Mgr.
Probační úředník
HROMKOVÁ Kateřina, Mgr.
Probační úředník