cs

Středisko Rokycany

Probační a mediační služba Rokycany
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
ID datové schránky: m5cgmtc

MARKOVÁ Ludmila, Mgr.
Vedoucí střediska
BLAŽKOVÁ Zdeňka, Mgr.
Probační úředník
JIRÁSKOVÁ2 Jana, Mgr.
Poradce pro oběti
ZELEŇANSKÁ Anna, Mgr.
Probační úředník