cs

Středisko Prostějov

Probační a mediační služba Prostějov
Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov
ID datové schránky: w7ygm9f

SLAVÍKOVÁ Gabriela, Mgr.
Vedoucí střediska
778 492 748
CLEMENTI ROZLÍVKOVÁ Helena, Mgr. Ph.D.
Probační úředník
778 492 747
HRBKOVÁ Karolina, Mgr.
Probační úředník
731 692 745
JEŽKOVÁ Renáta, Mgr.
Probační úředník
734 362 926