cs

Středisko Prostějov

Probační a mediační služba Prostějov
Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov
ID datové schránky: w7ygm9f

SLAVÍKOVÁ Gabriela, Mgr.
Vedoucí střediska
CLEMENTI ROZLÍVKOVÁ Helena, Mgr. Ph.D.
Probační úředník
HRBKOVÁ Karolina, Mgr.
Probační úředník
JEŽKOVÁ Renáta, Mgr.
Probační úředník