cs

Středisko Příbram

Probační a mediační služba Příbram
U Nemocnice 89, 261 80 Příbram
ID datové schránky: jnbgmva

BÁBÍČKOVÁ Kateřina, Mgr.
Vedoucí střediska
734 362 958
BACHCEVANIDU Alena, Mgr.
Probační úředník
720 983 954
BENDOVÁ Michaela, Bc.
Probační asistent
721 939 935
HARTMANOVÁ Stanislava
Probační asistent
731 692 764
KINTEROVÁ Markéta,  Mgr.
Probační úředník
727 873 133
KVASNIČKOVÁ Monika, Mgr.
Probační úředník
731 692 763
SLÁMOVÁ Tereza, Mgr.
Probační úředník
731 692 764