cs

Středisko Příbram

Probační a mediační služba Příbram
U Nemocnice 89, 261 80 Příbram
ID datové schránky: jnbgmva

BÁBÍČKOVÁ Kateřina, Mgr.
Vedoucí střediska
BACHCEVANIDU Alena, Mgr.
Probační úředník
BENDOVÁ Michaela, Bc.
Probační asistent
KINTEROVÁ Markéta,  Mgr.
Probační úředník
SLÁMOVÁ Tereza, Mgr.
Probační úředník