cs

Středisko Přerov

Probační a mediační služba Přerov
Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov
ID datové schránky: cijgnh9

PALOTÁŠOVÁ Táňa, Mgr.
Vedoucí střediska
KAŠPÁRKOVÁ Monika, Mgr.
Probační úředník
MAJSTRYSZINOVÁ Denisa
Probační asistent
MANDÁTOVÁ MRVKOVÁ Eliška, Mgr.
Probační úředník
MÁLEK Marián, Mgr.
Poradce pro oběti