cs

Středisko Přerov

Probační a mediační služba Přerov
Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov
ID datové schránky: cijgnh9

PALOTÁŠOVÁ Táňa, Mgr.
Vedoucí střediska
KAŠPÁRKOVÁ Monika, Mgr.
Probační úředník
MAJSTRYSZINOVÁ Denisa
Probační asistent
MANDÁTOVÁ MRVKOVÁ Eliška, Mgr.
Probační úředník
MAŇÁKOVÁ Lena, Mgr.
Probační úředník
MÁLEK Marián, Mgr.
Poradce pro oběti