cs

Středisko Přerov

Probační a mediační služba Přerov
Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov
ID datové schránky: cijgnh9

PALOTÁŠOVÁ Táňa, Mgr.
Vedoucí střediska
731 621 322
BRATIVNYK Marjana, Mgr.
Probační úředník
725 921 055
KAŠPÁRKOVÁ Monika, Mgr.
Probační úředník
737 247 469
MAJSTRYSZINOVÁ Denisa
Probační asistent
778 486 245
MANDÁTOVÁ MRVKOVÁ Eliška
Probační úředník
734 362 933
MÁLEK Marián, Mgr.
Poradce pro oběti
606 053 289