cs

Středisko Písek

Probační a mediační služba Písek
Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek
ID datové schránky: kcegmyk

SAIDOVÁ Nela, Mgr.
Vedoucí střediska
AUBRAYE Sébastien
Probační asistent odborně administrativní
SOUKUPOVÁ Klára, Mgr.
Probační úředník