cs

Středisko Písek

Probační a mediační služba Písek
Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek
ID datové schránky: kcegmyk

SAIDOVÁ Nela, Mgr.
Vedoucí střediska
734 353 607
PEKÁREK Ondřej, Mgr.
Probační úředník
734 353 606
PRETLOVÁ Kristýna, Mgr.
Probační úředník
731 679 924