cs

Středisko Pardubice

Probační a mediační služba Pardubice
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice
ID datové schránky: 4t5gm8w

JENÍKOVÁ Karolína, Mgr.
Vedoucí střediska
BOJČUKOVÁ Petra, Ing.
Probační úředník
KARKOŠOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
POKORNÁ KRISTLOVÁ Veronika, PhDr.
Probační úředník
SLANINOVÁ Marcela
Administrativní asistent
VILÍM Petr
Specialista oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj
WEISSAR Tereza, Mgr.
Probační úředník