cs

Středisko Pardubice

Probační a mediační služba Pardubice
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice
ID datové schránky: 4t5gm8w

JENÍKOVÁ Karolína, Mgr.
Vedoucí střediska
720 970 392
BOJČUKOVÁ Petra, Ing.
Probační úředník
725 547 992
KMENT Jan, Ing.
Specialista oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj
734 362 976
KOCOURKOVÁ Andrea, Mgr.
Asistent oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj
722 972 418
MARTINCOVÁ Johana, Mgr.
Probační úředník
778 749 782
POKORNÁ KRISTLOVÁ Veronika, PhDr.
Probační úředník
734 353 618
SLANINOVÁ Marcela
Administrativní asistent
731 692 761
SLOUKOVÁ Zuzana, Mgr.
Probační úředník
731 679 915
VILÍM Petr
Specialista oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj
720 970 385