cs

Středisko Nymburk

Probační a mediační služba Nymburk
Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk
ID datové schránky: 9r7gm44

JEŽEK Jiří, Mgr.
Vedoucí střediska
KULÍKOVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník
MAŠÍN Jiří
Probační asistent
ŠRÁM Lenka, Mgr.
Probační úředník