cs

Středisko Nymburk

Probační a mediační služba Nymburk
Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk
ID datové schránky: 9r7gm44

JEŽEK Jiří, Mgr.
Vedoucí střediska
737 247 470
KULÍKOVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník
733 788 936
MAŠÍN Jiří
Probační asistent
734 362 954
ŠRÁM Lenka, Mgr.
Probační úředník
778 521 812