cs

Středisko Nový Jičín

Probační a mediační služba Nový Jičín
Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín
ID datové schránky: tm4gnjx

ŠŤASTNÝ Luboš, Mgr.
Vedoucí střediska
HŘÍBKOVÁ2 Hana, Mgr.
Poradce pro oběti
LESKOVÁ Barbora, Mgr. DiS.
Probační úředník
MALÉŘOVÁ Monika
Probační asistent
ORSAGOVÁ Romana, Mgr.
Probační úředník
PALACKÁ Andrea, Mgr.
Probační úředník