cs

Středisko Mladá Boleslav

Probační a mediační služba Mladá Boleslav
S.K.Neumanna 544, 293 80 Mladá Boleslav
ID datové schránky: vtsgm3s

HRADISKÁ HORÁKOVÁ Jana, Mgr.
Vedoucí střediska
KOŤÁTKOVÁ Monika, Bc.
Probační asistent
MRSKOŠOVÁ Martina, DiS.
Probační asistent administrativní
RADIKOVSKÁ Štěpánka, Mgr.
Probační úředník
VRABEC Martin, Bc.
Probační asistent
ŠEFLOVÁ Zuzana, Mgr.
Probační úředník