cs

Středisko Louny

Probační a mediační služba Louny
Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny
ID datové schránky: phigmzz

PLHÁK Jan, Mgr.
Vedoucí střediska
DIVOKA Marek, Mgr.
Probační úředník
PÖSCHLOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
SAKOVÁ Veronika
Probační asistent
TURNEROVÁ Martina, Bc. DiS.
Poradce pro oběti