cs

Středisko Louny

Probační a mediační služba Louny
Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny
ID datové schránky: phigmzz

PLHÁK Jan, Mgr.
Vedoucí střediska
731 692 754
DIVOKA Marek, Mgr.
Probační úředník
775 436 369
PÖSCHLOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
775 436 361
SAKOVÁ Veronika
Probační asistent
734 362 952
TURNEROVÁ Martina, Bc. DiS.
Poradce pro oběti