cs

Středisko Litoměřice

Probační a mediační služba Litoměřice
Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice
ID datové schránky: ep9gmz7

VOZÁBOVÁ Anna, Mgr.
Vedoucí střediska
ILLICHMANN Pavel, Mgr.
Probační úředník
KÜHNOVA Iveta, Ing.
Probační úředník
KÜHNOVÁ Monika
Probační asistent administrativní
ODVÁRKOVÁ Alena, Mgr.
Probační úředník
ZAHRÁDKA Marek, Mgr.
Probační úředník