cs

Středisko Liberec

Probační a mediační služba Liberec
nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec
ID datové schránky: 2c4gnau

DEJNOŽKOVÁ Blanka, Mgr.
Vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího
BEČVÁŘOVÁ Kristýna
Specialista oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj
FIALOVÁ Gabriela, Mgr.
Probační asistent
HYPŠOVÁ Petra, Ing.
Probační úředník
NIKOVÁ Libuše, Ing.
Poradce pro oběti
NOVÁKOVÁ2 Zuzana
Poradce pro oběti
POSPÍŠILOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
PROŠKOVÁ Vladimíra, Mgr.
Probační úředník
VASTLOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
ČECHTICKÁ Pavla, Ing.
Probační úředník
ČERNÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník