cs

Středisko Liberec

Probační a mediační služba Liberec
nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec
ID datové schránky: 2c4gnau

DEJNOŽKOVÁ Blanka, Mgr.
Vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího
485 244 447
737 247 434
BEČVÁŘOVÁ Kristýna
Specialista oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj
725 432 763
FIALOVÁ Gabriela, Mgr.
Probační asistent
485 244 260
778 735 909
HYPŠOVÁ Petra, Ing.
Probační úředník
485 244 470
778 735 908
POSPÍŠILOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
778 736 005
PROŠKOVÁ Vladimíra, Mgr.
Probační úředník
485 244 223
734 362 945
ROHLOVÁ2 Karin, Bc.
Poradce pro oběti
727 873 092
VASTLOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
485 244 343
778 735 998
ČECHTICKÁ Pavla, Ing.
Probační úředník
485 244 212
778 736 004
ČERNÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
485 244 398
725 968 988