cs

Středisko Kutná Hora

Probační a mediační služba Kutná Hora
Nám. Národního odboje 58/6, 284 01 Kutná Hora
ID datové schránky: au2gmvf

FILIPOVÁ Eva, PhDr.
Krajský vedoucí
737 247 524
MÚDRA Jana, Mgr.
Vedoucí střediska
734 362 959
BOHDANOVÁ Růžena
Probační asistent
778 712 080
RUSNÁKOVÁ Daniela, Mgr.
Probační úředník
734 353 615