cs

Středisko Klatovy

Probační a mediační služba Klatovy
Dukelská 138, 339 01 Klatovy
ID datové schránky: qvqgm7m

FREMUNDOVÁ Jana, Mgr.
Vedoucí střediska
MAZANCOVÁ Martina, Mgr.
Probační úředník
PAVLÍKOVÁ Petra, Mgr.
Poradce pro oběti
SEJPKOVÁ Sylva, Mgr.
Probační úředník