cs

Středisko Klatovy

Probační a mediační služba Klatovy
Dukelská 138, 339 01 Klatovy
ID datové schránky: qvqgm7m

FREMUNDOVÁ Jana, Mgr.
Vedoucí střediska
377 869 923
601 117 094
MAZANCOVÁ Martina, Mgr.
Probační úředník
377 869 921
734 362 914
PAVLÍKOVÁ Petra, Mgr.
Poradce pro oběti
725 807 231
SEJPKOVÁ Sylva, Mgr.
Probační úředník
377 869 922
731 692 770