cs

Středisko Jindřichův Hradec

Probační a mediační služba Jindřichův Hradec
Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec
ID datové schránky: qkdgmrg

ŠUBRT Karel, Mgr. et Mgr.
Vedoucí střediska
734 362 904
HRÁDKOVÁ Lenka, DiS.
Probační asistent
778 735 984
PAULÍKOVÁ Eva, Mgr.
Probační úředník
778 735 941
WINTER Karel, Ing.
Probační úředník
734 362 967