cs

Středisko Jindřichův Hradec

Probační a mediační služba Jindřichův Hradec
Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec
ID datové schránky: qkdgmrg

ŠUBRT Karel, Mgr. et Mgr.
Vedoucí střediska
HRÁDKOVÁ Lenka, DiS.
Probační asistent
PAULÍKOVÁ Eva, Mgr.
Probační úředník
WINTER Karel, Ing.
Probační úředník