cs

Středisko Jičín

Probační a mediační služba Jičín
Balbínova 27, 506 01 Jičín
ID datové schránky: gg7gmux

MOŠNA Jiří, Mgr.
Vedoucí střediska
BITTNEROVÁ Xenie, Ing.
Probační úředník
MALÁ Jana, Mgr.
Poradce pro oběti
VALENTA Radek, Mgr.
Probační úředník
VOGELTANZOVÁ Jana, Bc.
Referent pohledávek a podpory provozu EMS