cs

Středisko Jičín

Probační a mediační služba Jičín
Balbínova 27, 506 01 Jičín
ID datové schránky: gg7gmux

MOŠNA Jiří, Mgr.
Vedoucí střediska
BITTNEROVÁ Xenie, Ing.
Probační úředník
BIČIŠŤOVÁ Eva, Mgr.
Probační úředník
VALENTA Radek, Mgr.
Probační úředník
VOGELTANZOVÁ Jana, Bc.
Specialista oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj