cs

Středisko Jeseník

Probační a mediační služba Jeseník
Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník
ID datové schránky: sxzgngk

KOLOMAZNÍKOVÁ Michaela, Mgr.
Krajský vedoucí
POPELKOVÁ Radka, Mgr.
Vedoucí střediska
KOTKOVÁ Jana, Mgr.
Poradce pro oběti
SEDLÁČKOVÁ Ludmila
Probační asistent

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.