cs

Středisko Jeseník

Probační a mediační služba Jeseník
Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník
ID datové schránky: sxzgngk

KOLOMAZNÍKOVÁ Michaela, Mgr.
Krajský vedoucí
POPELKOVÁ Radka, Mgr.
Vedoucí střediska
KOTKOVÁ Jana, Mgr.
Poradce pro oběti
SEDLÁČKOVÁ Ludmila
Probační asistent
SKŘÍTKOVÁ Daniela, Mgr.
Probační úředník