cs

Středisko Havířov

Probační a mediační služba Havířov
Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov
ID datové schránky: kmrgnet

TKÁČOVÁ Jana, Mgr.
Vedoucí střediska
KLIMENTOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
NĚMCOVÁ Lenka, Bc.
Probační asistent
RYCHTR ZITKOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
WERNEROVÁ Šárka, Mgr.
Probační úředník