cs

Středisko Havířov

Probační a mediační služba Havířov
Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov
ID datové schránky: kmrgnet

TKÁČOVÁ Jana, Mgr.
Vedoucí střediska
596 498 436
734 780 499
KLIMENTOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
596 498 435
734 362 940
NĚMCOVÁ Lenka, Bc.
Probační asistent
596 498 437
778 543 153
RYCHTR ZITKOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
596 498 439
737 247 522
WERNEROVÁ Šárka, Mgr.
Probační úředník
596 498 438
775 893 873