cs

Středisko Domažlice

Probační a mediační služba Domažlice
Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
ID datové schránky: fecgm4f

LIBROVÁ Světlana, Ing.
Vedoucí střediska
733 788 938
VOKÁČ Miroslav, Mgr.
Probační úředník
734 362 915
ŠVECOVÁ Dominika, Mgr.
Probační úředník
778 735 997