cs

Středisko Děčín

Probační a mediační služba Děčín
Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín
ID datové schránky: 5wygmyc

PEŘICHOVÁ Monika, Mgr.
Vedoucí střediska
PAPEŽOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
PLÍHALOVÁ Lucie, Mgr.
Probační asistent
VOLRÁBOVÁ Adéla, Mgr.
Probační úředník
ŠULC2 Miloslav, Bc.
Poradce pro oběti