cs

Středisko Děčín

Probační a mediační služba Děčín
Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín
ID datové schránky: 5wygmyc

PEŘICHOVÁ Monika, Mgr.
Vedoucí střediska
773 783 682
PAPEŽOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
734 362 947
PLÍHALOVÁ Lucie, Mgr.
Probační asistent
778 701 758
VOLRÁBOVÁ Adéla, Mgr.
Probační úředník
737 247 435
ZELENICKÁ Kateřina, Bc.
Poradce pro oběti
724 866 048