cs

Středisko Děčín

Probační a mediační služba Děčín
Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín
ID datové schránky: 5wygmyc

PEŘICHOVÁ Monika, Mgr.
Vedoucí střediska
PAPEŽOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
PLÍHALOVÁ Lucie, Mgr.
Probační asistent
PROKŮPKOVÁ Jana
Probační asistent administrativní
VOLRÁBOVÁ Adéla, Mgr.
Probační úředník
ŠULC2 Miloslav, Bc.
Poradce pro oběti