cs

Středisko Chomutov

Probační a mediační služba Chomutov
Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov
ID datové schránky: gsigna3

KUBÁTOVÁ Renata, Mgr.
Vedoucí střediska
ARMSTARKOVÁ Miroslava, Mgr.
Probační úředník
FEDORKO Roman, DiS.
Probační asistent
GILLOVÁ Patricie, PhDr.
Probační úředník
HRUŠKOVÁ Dagmar, Bc.
Probační asistent
KAISEROVÁ Ivana, Ing.
Probační úředník
PEŘINOVÁ Monika, Ing.
Probační úředník
TOKAREVOVÁ Jana, Ing.
Probační úředník
VRŠŤALA2 Lukáš, Bc.
Poradce pro oběti