cs

Středisko Chomutov

Probační a mediační služba Chomutov
Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov
ID datové schránky: gsigna3

KUBÁTOVÁ Renata, Mgr.
Vedoucí střediska
605 922 379
ARMSTARKOVÁ Miroslava, Mgr.
Probační úředník
734 362 951
CVIK Michal, Mgr.
Probační úředník
778 523 117
FEDORKO Roman, DiS.
Probační asistent
778 523 115
GILLOVÁ Patricie, PhDr.
Probační úředník
601 117 092
HRUŠKOVÁ Dagmar, Bc.
Probační asistent
778 523 116
KAISEROVÁ Ivana, Ing.
Probační úředník
778 523 112
PEŘINOVÁ Monika, Ing.
Probační úředník
778 523 113
TOKAREVOVÁ Jana, Ing.
Probační úředník
778 523 114
VRŠŤALA2 Lukáš, Bc.
Poradce pro oběti