cs

Středisko Chomutov

Probační a mediační služba Chomutov
Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov
ID datové schránky: gsigna3

KUBÁTOVÁ Renata, Mgr.
Vedoucí střediska
ARMSTARKOVÁ Miroslava, Mgr.
Probační úředník
FEDORKO Roman, DiS.
Probační asistent
GILLOVÁ Patricie, PhDr.
Probační úředník
HRUŠKOVÁ Dagmar, Bc.
Probační asistent
KAISEROVÁ Ivana, Ing.
Probační úředník
KOSZTNER Lucia Anne-Marie
Terenní pracovník
PEŘINOVÁ Monika, Ing.
Probační úředník
SAKOVÁ Veronika, Bc.
Koordinátor
TOKAREVOVÁ Jana, Ing.
Probační úředník
VOŘÍŠKOVÁ Anna, Mgr.
Probační úředník
VRŠŤALA2 Lukáš, Bc.
Poradce pro oběti
ŘEHŮŘEK Martin, Mgr.
Terenní pracovník

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.