cs

Středisko Bruntál

Probační a mediační služba Bruntál
Nádražní 20, 792 01 Bruntál
ID datové schránky: 227gnd6

STROUHALOVÁ Kristína, Mgr.
Vedoucí střediska
MAKOVÝ Radek, Mgr.
Poradce pro oběti
ZUZANÍKOVÁ Michaela, Ing.
Probační úředník
ŠIMKOVÁ Marie, Mgr.
Probační úředník
ŽÁČKOVÁ Lucie, Mgr.
Probační úředník