cs

Středisko Bruntál

Probační a mediační služba Bruntál
Nádražní 20, 792 01 Bruntál
ID datové schránky: 227gnd6

FIŠAROVÁ Alena, Mgr. Bc.
Vedoucí střediska
HRUBÁ Iveta, Ing.
Probační úředník
MAKOVÝ Radek, Mgr.
Poradce pro oběti
STROUHALOVÁ Kristína, Mgr.
Probační úředník
ZUZANÍKOVÁ Michaela, Ing.
Probační úředník