cs

Středisko Břeclav

Probační a mediační služba Břeclav
17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav
ID datové schránky: nepgm9j

ADAMUS Jan, Mgr.
Vedoucí střediska
733 788 971
HROZÍNKOVÁ Lenka
Probační asistent
734 362 922
MUSILOVÁ Eva, Mgr.
Probační úředník
778 468 491
STRAKOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník
778 468 493