cs

Středisko Břeclav

Probační a mediační služba Břeclav
17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav
ID datové schránky: nepgm9j

ADAMUS Jan, Mgr.
Vedoucí střediska
HROZÍNKOVÁ Lenka
Probační asistent
MUSILOVÁ Eva, Mgr.
Probační úředník
STRAKOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník