cs

Středisko Benešov

Probační a mediační služba Benešov
Poštovní 2079, 256 14 Benešov
ID datové schránky: b88gm34

POHUNKOVÁ Jitka, Mgr.
Vedoucí střediska
BOUČKOVÁ Jitka, Mgr.
Probační úředník
MAREŠOVÁ Lenka, DiS.
Probační asistent
NOVÁKOVÁ Petra
Probační asistent odborně administrativní