cs

Středisko Benešov

Probační a mediační služba Benešov
Poštovní 2079, 256 14 Benešov
ID datové schránky: b88gm34

POHUNKOVÁ Jitka, Mgr.
Vedoucí střediska
734 353 608
BOUČKOVÁ Jitka, Mgr.
Probační úředník
778 731 587
MAREŠOVÁ Lenka, DiS.
Probační asistent
778 731 586
VAVŘÍNOVÁ Tereza, DiS.
Administrativní asistent
725 807 656