cs

Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení

Probační a mediační služba Brno
Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno
ID datové schránky: r9wgnda

ŠMERDOVÁ Petra, Mgr.
Vedoucí oddělení
BRANSTÄTTEROVÁ Renáta, Mgr.
Probační úředník
KABÁTOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
NEVESELÝ Václav
Probační asistent
RYBOVÁ Michaela, Mgr.
Probační úředník
SEJBAL Jiří, Mgr.
Probační úředník