Červnové aktivity střediska Ústí nad Orlicí

V červnu se pracovnice střediska Ústí nad Orlicí Mgr. Marie Skalická zúčastnila metodického setkání RK centra, které slouží ke sdílení zkušeností s organizací rodinných konferencí. Kolegyně prezentovala naše zkušenosti s nedávno proběhlou restorativní konferencí, do níž bylo zapojeno 5 rodin nezletilých pachatelů, 4 poškození a další osoby dotčené činem jinak trestným. Na setkání byly diskutovány podobnosti i rozdíly s rodinnými konferencemi a Probační a mediační službě byla ze strany pracovníků RK centra vyjádřena velká podpora.

Středisko Ústí nad Orlicí se dále zúčastnilo v rámci pilotního projektu Úřadu práce integrační pracovní místa, kdy pro klienty toho programu byl připraven interaktivní program, na kterém byli zážitkovou formou seznámeni s činnostmi Probační a mediační služby. Klienty zaujalo zejména téma mediace, testování užívání návykových látek a trestu domácího vězení.

Středisko Louny se aktivně připojilo ke Konferenci služeb sociální péče

Ještě před začátkem prázdnin 13. června 2024 se pracovníci střediska Louny zúčastnili Konference služeb sociální péče. V rámci akce byly účastníkům představeny organizace, které zajišťují služby pro rodiny s dětmi, občany v krizi, zdravotně postižené a seniory.

Vedoucí střediska Mgr. Jan Plhák přítomné seznámil s činností Probační a mediační služby a svou prezentaci zaměřil zejména na práci s mládeží a působení poradny pro oběti. Pracovníci střediska dále nabízeli informační letáčky a během přestávek zájemcům z řad zástupců základních a středních škol, ale také studentů a laické veřejnosti, ochotně vysvětlovali naši práci.

Ředitelka Probační a mediační služby vystoupila na konferenci „Restoratívna Justícia“

Ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková se ve čtvrtek 27. června 2024 v Bratislavě zúčastnila konference s názvem „Restoratívna Justícia“, kterou zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě ve spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

V rámci programu, který úvodním slovem zahájili JUDr. Boris Susko, PhD., ministr spravedlnosti Slovenské republiky, a Mgr. Karel Dvořák, náměstek člena vlády, vystoupila s příspěvkem „24 let probace a mediace v ČR“.

Tour Probační a mediační služby napříč okresem Strakonice

V rámci Tour Probační a mediační služby pracovnice střediska Strakonice v uplynulých týdnech realizovaly napříč okresem několik setkání se studenty středních škol.

Beseda s názvem „Pachatelé a oběti – co dělat, když do života zasáhne trestný čin“ probíhala interaktivní formou, která studenty vtáhla přímo do průběhu trestního řízení. Velká pozornost byla věnovaná také obětem trestných činů.

Celá Tour strakonického střediska pak vyvrcholila dne 4. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. Všechna setkání měla velký úspěch a školy projevily zájem o další dlouhodobou spolupráci.

Probační a mediační služba spustila elektronický monitoring v ověřovacím provozu v praxi

Podle stanoveného plánu spustila Probační a mediační služba dne 18. června 2024 Elektronický monitorovací systém pro trestní justici (EMS) v ověřovacím provozu v praxi. Služba tak bude využívat další moderní nástroj pro kontrolu alternativních trestů v ČR.

„Snad se po čtrnácti letech a šesti neúspěšných tendrech konečně podařilo najít dodavatele elektronického monitorovacího systému, který zajistí efektivní dohled nad odsouzenými k trestu domácího vězení pomocí tzv. náramků. To je důležitý krok k modernizaci trestního práva. Jejich zavedením tak posilujeme alternativní tresty a plníme další z bodů Programového prohlášení vlády, uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Během přípravy na spuštění systému jsme velice pečlivě komunikovali s představiteli justice, zejména se soudci a státními zástupci. Těm jsme ho před spuštěním detailně přestavili na seminářích po celé republice a ubezpečili je, že naši vysoce fundovaní pracovníci jsou připraveni dohlížet nad výkonem trestů, které budou uděleny pachatelům s využitím elektronického monitoringu. Každý funkční nástroj pro Probační a mediační službu, jímž lze moderně kontrolovat plnění alternativních trestů, samozřejmě oceňujeme, protože naši práci podporuje a dělá efektivnější,zdůrazňuje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková připravenost Služby na využívání Elektronického monitorovacího systému v české justici.

Jak jsme již na začátku implementace systému informovali, dodavatelem systému je společnost FORSOLUTION s.r.o., která projekt realizuje ve spolupráci se svým polským subdodavatelem, společností Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o.

Smlouva mezi Probační a mediační službou a dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o. je uzavřena na dobu 7 let od zahájení provozu a celková nabídková cena za dodání systému, jeho implementaci a podporu provozu činí 93.646.349,90 Kč s DPH. V rámci plnění bude možné využívat k elektronickému monitoringu 700 ks zařízení s příslušným vybavením. Dále bude možné rozšířit počet zařízení o 1000 ks dalším nákupem, který umožňují vzájemné smluvní podmínky.

První náramek elektronického monitoringu byl klientovi Probační a mediační služby nasazen ve středu 19. 6. 2024 na území hlavního města Prahy.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

BAN!Fest nabídl prezentaci lokálních sociálních služeb v Havlíčkově Brodě

Středisko Havlíčkův Brod se ve čtvrtek 20. června 2024 zúčastnilo BAN!Festu, který již potřetí uspořádala Oblastní charita Havlíčkův Brod. Návštěvníky akce, která se konala v Parku Budoucnost, čekal nejen pestrý hudební program, ale také různé workshopy, představení lokálních sociálních služeb a další aktivity.

Děkujeme všem, kdo se za námi zastavili u stánku Probační a mediační služby.

Probační a mediační služba nechyběla u tradičního Dne sociálních služeb v Havířově

Pracovníci střediska Probační a mediační služby v Havířově se v úterý 11. června 2024 připojili k tradičnímu Dni sociálních služeb.

Během celého dne pracovnice střediska představovaly činnosti naší organizace široké laické veřejnosti a zejména v dopoledních hodinách byl o stánek Služby velký zájem i z řad školních skupin. Účastníci se dozvěděli informace o alternativních trestech, ale i činnostech pro oběti trestných činů nebo Probačním domě v Písku. Do prezentace se navíc zapojili i pracovníci z projektu na podporu výkonu trestu obecně prospěšných prací.

Pracovníci Probační a mediační služby se znovu připojili k běhu se žlutou stužkou

V úterý 11. června 2024 se v areálu říčanského lesoparku u rybníka Marvánek uskutečnil již 9. ročník běhu Yellow Ribbon Run. Tradiční akce se tentokrát zúčastnilo více než 600 běžců a stejně jako každý rok ani tentokrát mezi nimi nechyběli naši kolegové z Probační a mediační služby. Děkujeme všem závodníkům za nasazení, obdivuhodné výkony a především podporu dobré věci!

Jaká panovala během celého odpoledne atmosféra si prohlédněte ve fotogalerii:

Praha hostí mezinárodní workshop organizace CEP

V prostorách pražského Divadla Debut ve dnech 10. a 11. června 2024 probíhá mezinárodní workshop organizace CEP na téma „Working with Communities and Awareness Raising in Probation“.

Dvoudenní program úvodním slovem zahájili Karel Dvořák, náměstek člena vlády, Jana Špero, generální tajemnice CEP, a Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby a členka CEP Boardu. Ředitelka Služby zároveň vystoupila v úvodním bloku, a to s prezentací věnovanou zvyšování povědomí a změně veřejného mínění o probaci.

Letošní běh se žlutou stužkou bude věnovaný tátům s trestní minulostí

V hotelu Hilton Praha v úterý 4. června 2024 proběhla tisková konference k letošnímu 9. ročníku běhu se žlutou stužkou Yellow Ribon Run, který bude věnovaný tátům s trestní minulostí. Těm je třeba dát druhou šanci, aby posilovali své rodičovské kompetence a v rámci možností také napravovali narušené vztahy a zpřetrhané vazby v duchu principů restorativní justice.

Do závodu, který se uskuteční dne 11. června 2024 v říčanském lesopark u rybníka Marvánek, se lze online registrovat ZDE.