Středisko Praha se poprvé připojilo ke Dni hrdinů

V sobotu 24. září 2022 se pracovnice střediska Praha poprvé zapojily do Dne hrdinů na pražském Výstavišti. Během celodenního programu prezentovaly aktivity Probační a mediační služby a zároveň zodpověděly mnoho dotazů ohledně naší činnosti. Návštěvníci akce se dále mohli zúčastnit ukázek práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, prohlédnout si těžkou techniku, historická vozidla a dozvědět se řadu dalších zajímavostí.

Jak to na Dni hrdinů vypadalo? Prohlédněte si naší fotogalerii.

Terapeutický program pro řidiče v reportáži České televize

Program pro řidiče v programových centrech Probační a mediační služby je určený dospělým pachatelům, kteří se dopustili trestné činnosti v dopravě. Zaměřuje se zejména na rozpoznání spouštěčů a projevů rizikového chování a jeho cílem je naučit pachatele řešit kritické situace jinak a upevňovat jejich žádoucí postoje a chování.

Zajímá vás, jak konkrétně s rizikovými řidiči pracují naši kolegové? Pusťte si reportáž pořadu Události, ve které o problematice hovoří vedoucí programového centra Most Kateřina Svobodová. Celou reportáž České televize naleznete ZDE.

Probační a mediační služba se připojila k „Hrdinům Plzně“

V sobotu 10. září 2022 se pracovníci střediska Plzeň zapojili do akce pro veřejnost „Hrdinové Plzně“. Setkání, které pravidelně pořádá Magistrát města Plzně, odbor bezpečnosti a prevence kriminality, a které dříve neslo název „Den s IZS“, se tentokrát uskutečnilo v industriálních prostorech bývalého depa PMDP. Plzeňané se na místě v rámci celodenního programu mohli seznámit nejen s činností jednotlivých složek IZS, ale také s prací Probační a mediační služby.

Tento rok jsme měli stánek postavený hned vedle Vězeňské služby České republiky a BESIPu. Tak jako každý rok, i letos byla akce velmi dobře zorganizována a účastnila se jí celá řada složek, např. Sbor dobrovolných hasičů, Police České republiky, Městská policie Plzeň, Vězeňská služba České republiky, vodní záchranná služba, horská služba nebo záchranná služba,“ uvedla vedoucí plzeňského střediska Mgr. Zdeňka Benešová.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se za námi zastavili a projevili zájem o naše aktivity.

Středisko v Havířově se zúčastnilo Dne sociálních služeb

Ve čtvrtek 8. září 2022 se pracovnice z havířovského střediska Probační a mediační služby zapojily do Dne sociálních služeb. V rámci této akce, která se pravidelně koná na náměstí v Havířově, prezentovaly aktivity Služby s důrazem na poradenství pro oběti trestných činů. V průběhu celého dne také reagovaly na dotazy a zájem řady občanů města o naši činnost.

Děkujeme našim kolegyním za účast na akci a reprezentaci Probační a mediační služby.

Teplické středisko přispělo k řešení případu poničené porcelánové kašny

Spolupráce Probační a mediační služby s městy, ve kterých sídlí naše střediska, je vždy velmi užitečná a důležitá. Příkladem dobré praxe a součinnosti byl také případ našeho mladistvého klienta, který společně s dalšími kamarády poškodil v Teplicích vzácnou porcelánovou kašnu.

I když šlo spíše o klukovinu než úmysl, vznikla velká škoda, kterou bylo třeba řešit. Nikdo z mladistvých rozhodně nedomyslel, že pokud se do vody vhodí bouchací kuličky, poškodí se tím výrazně vzácná kašna, místo zamýšleného zábavného postříkání kamarádů vodou. A tak se z této klukoviny vyvinul opravdu vážný případ, ze kterého se mladistvý snad opravdu poučil na celý život.

Důležitá byla v tomto případě sebereflexe mladistvého pachatele a součinnost rodiny, tedy babičky mladistvého, která ho má ve své péči. Následně došlo také k setkání s představiteli statutárního města Teplice, kde naši pracovníci sehráli důležitou roli mediátora a zástupci města ocenili profesionalitu a důležitost naší Služby.

O celém případu vám nabízíme krátkou reportáž s dobrým koncem.

Reportáž k teplickému případu poničené porcelánové kašny

Středisko Plzeň navštívili členové mise organizace ODIHR

Plzeňské středisko Probační a mediační služby navštívila v pátek 26. srpna pětičlenná expertní mise organizace Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), která je úřadem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Cílem mise v České republice je monitorovat praxi při řešení dopadů ruské agrese na Ukrajině a přílivu uprchlíků. Speciální pozornost je pak věnována tématu obětí obchodování s lidmi, pomoci obětem v této souvislosti a prevenci takové činnosti. Výstupem návštěvy expertů bude doporučení, které má umožnit v České republice vycizelovat procesy spojené s přílivem velkého množství ukrajinských uprchlíků a pokrýt bílá místa v systému zacházení s nimi s cílem snížit rizika, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi.

V rámci návštěvy se členové mise věnovali zejména konkrétnímu procesu pomoci obětem trestné činnosti – tedy komu Probační a mediační služba pomáhá, jak se k našim pracovníkům oběti dostanou, jak s nimi pracují a jaké služby jim naše střediska mohou poskytnout. Naše kolegyně s experty v této souvislosti hovořily např. o obětech domácího násilí. Zástupci ODIHR se dále zajímali se o to, jestli naši pracovníci někdy spolupracovali s obětí obchodování s lidmi. V této souvislosti má středisko Plzeň zmapované organizace, kam se kromě Probační a mediační služby mohou případné oběti tohoto trestného činu obrátit (k tomu jim může Probační a mediační služba poskytnout i písemný manuál). Návštěvě jsme také podali informace o organizacích, které pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny, a diskutovali s nimi o součinnosti s policií.

Pracovníci Probační a mediační služby spolupracovali na tvorbě národní příručky ČR o obětech terorismu

V srpnu vyšla v rámci participace Probační a mediační služby na mezinárodních projektech národní příručka ČR o obětech terorismu. Příručka EUCVT je jedním z výstupů činnosti Evropského centra pro podporu obětí terorismu. Národní příručky doplňují Příručku EU o obětech terorismu (zveřejněnou v lednu 2021) a rozvíjejí práva obětí terorismu v každém členském státě. Zahrnují zejména pokročilé nebo systémové příklady s informacemi a praktickými nástroji v domácím kontextu členských států. Národní příručky se řídí základní strukturou příručky EU, ale navíc obsahují kapitolu o jednotlivých vnitrostátních systémech reakce na krize a zvláštní oddíl o různých členských státech. Tento oddíl obsahuje příslušné kontaktní a další informace poskytnuté členským státem o stávajících strukturách na podporu obětem terorismu.

Do procesu tvorby národní příručky ČR se za Probační a mediační službu pod záštitou ředitelství zapojili Mgr. Martin Kracík, Mgr. Milan Morava a jako odborná konzultantka ještě Mgr. Marie Jarolímová. V průběhu spolupráce s EUCVT, která trvala průběžně téměř celý loňský rok, nejprve první dva jmenovaní absolvovali několikadenní online školení a následně společně s Marií Jarolímovou pracovali na tvorbě vlastní příručky. Součástí aktivit její tvorby bylo i dvoudenní školení pro specialisty pro práci s oběťmi, pracovníky složek Integrovaného záchranného systému, odborníky Ministerstva spravedlnosti a další profesionály, které Martin Kracík a Milan Morava vedli v Praze na podzim 2021 a které se specifiky obětí terorismu zabývalo.

Celou národní příručku ČR naleznete ZDE.

V Přerově se uskutečnil 14. ročník akce „Občan a bezpečnost“

Před začátkem letních prázdnin proběhla v budově Policie České republiky územního odboru Přerov již tradiční bezpečnostně preventivní akce Občan a bezpečnost. Setkání je pořádáno každé dva roky a stejně jako v předchozí letech ani u 14. ročníku nechyběly naše kolegyně z místního střediska.

Akce Občan a bezpečnost je vždy určena nejen dětem a mládeži, ale také zájemcům o bezpečnostní problematiku a široké veřejnosti. Na programu se navíc podílejí všechny složky integrovaného záchranného systému a další s policií úzce spolupracující organizace. Děkujeme za pozvání a možnost prezentovat činnost Probační a mediační služby.

Tour Probační a mediační služby po regionech pokračuje

Pracovníkům Probační a mediační služby se ještě před tím, než začnou letní prázdniny, podařilo realizovat další dvě úspěšné zastávky celorepublikového turné, které má za cíl seznámit veřejnost s činnost Služby.

První z těchto setkání se uskutečnilo v západočeském Sokolově. Do akce se zapojili nejen kolegové z místního střediska, ale také pracovníci Okresního soudu v Sokolově a Okresního státního zastupitelství v Sokolově, dále místní oddělení Policie ČR, zástupci města, neziskových organizací i veřejnost. Další červnová zastávka nás pak zavedla o necelých 400 km dál, do města Zlín. I v tomto případě se setkání, na které dorazilo celkem 35 hostů z řad odborníků i laické veřejnosti, velmi vydařilo.

Děkujeme všem návštěvníkům i našim kolegům, kteří se podíleli na přípravě setkání.

Středisko Mělník připravilo žákům besedu s pachatelem trestné činnosti

Naše kolegyně ze střediska Mělník připravily pro žáky ZŠ Seifertova výjimečnou besedu. Jejím hostem byl totiž pan S., který byl před šesti měsíci propuštěn z vězení a souhlasil s tím, že přijde mezi žáky vypovědět svůj příběh o ztrátě a znovunabytí svobody.

Pan S. k tomu řekl: „Má probační pracovnice paní Hrušková z Probační a mediační služby Mělník mě oslovila s žádostí o besedu se žáky základní školy. Můj první dojem z toho byl rozporuplný. Na jednu stranu mě potěšilo, že si mě vybrala, ale zároveň jsem byl nervózní z vystoupení před žáky. Ale rozum a pocit, že pro někoho můžu něco udělat a třeba i promluvit někomu do duše, zvítězil nad nervozitou. Před besedou jsem byl uzlík nervů, jak na mě žáci budou reagovat, ale díky paní Hruškové jsem nervozitu zahnal a před žáky jsem se cítil výborně. Vyprávěl jsem o tom, čeho jsem se dopustil, o tom, jak jsem podvedl lidi, lhal jsem známým a kamarádům, od kterých jsem si napůjčoval hodně peněz a následně je nestačil splácet. Jak jsem se do toho zamotával víc a víc. Byl jsem odsouzen k trestu odnětí svobody na šest let. Vyprávěl jsem o tom, jaké to bylo ve vězení a jaké to je teď, po půlroce po propuštění z něj, děti měly otázky. Čekal jsem tak trochu, že žáci ze mě budou mít obavy, ale vše proběhlo dobře. Slíbil jsem paní Hruškové, že bych rád pokračoval v osvětě, prevenci tohoto typu. I kdybych odradil jen jednoho žáka od vstupu na šikmou plochu, ochráním tím více lidí, protože ze své zkušenosti vím, že daleko více než já, trpěla má rodina. Následky trestné činnosti neneseme jen my sami, kteří se jí dopustí. Mohu říct i to, že zkušenost s besedou se žáky mi pomáhá se utvrzovat v tom, že chovat se správně a dodržovat zákony by měl být základ naší společnosti.“

A jak na besedu reagovaly děti?

„Když pan S. vyprávěl svůj příběh, říkal jsem si, jak je jednoduché se dostat do průšvihu. Nedokážu si to představit.“
„Díky panu S. víme, že vězení nechceme zažít.“
„Moc děkujeme za poučné vyprávění.“

Děkujeme všem, kdo se na přípravě této velmi přínosné besedy podíleli.