Probační a mediační služba se posedmé zapojila do běhu se žlutou stužkou

V úterý 21. června se v Aktivním lesoparku Řepy uskutečnil již sedmý ročník charitativního běhu Yellow Ribbon Run, který Probační a mediační služba pořádá společně s Vězeňskou službou České republiky a RUBIKON Centrem.

Běh, který každoročně podporuje lidi s trestní minulostí, byl tentokrát tematicky zaměřený na problematiku dětí vězněných rodičů, tedy na tzv. „tiché oběti“ trestných činů. Kromě tradiční štafety dospělých tak návštěvníky čekal speciální závod dětí, jehož patronkou byla moderátorka pořadů Branky, Body, Vteřiny a Sama doma Barbora Černošková. Kromě ní se do závodu zapojily další osobnosti nejen z České televize, ale i z různých sportovních disciplín, včetně olympijského medailisty v biatlonu Michala Krčmáře. Nechyběl ani ambasador celého projektu – herec a scénárista Petr Čtvrtníček. Ještě před samotným startem závodu pak předala ředitelka společnosti D.A.S. ČR Jitka Chizzola projektu Yellow Ribbon Run darovací šek v hodnotě 100.000 Kč. Část těchto peněz poputuje také k rodinám klientů Probační a mediační služby, např. na zaplacení dětských kroužků.

Děkujeme všem běžcům za účast a nasazení a těšíme se na viděnou na startu příštích ročníků!

Akce „Kroky bez násilí“ připomněla Světový den proti násilí na seniorech

Ve středu 15. června se v pardubických Bubeníkových sadech uskutečnila akce „Kroky bez násilí“, na kterou byly přizvány i naše kolegyně ze střediska Pardubice.

Tato osvětová akce byla pořádána u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech. V rámci programu se mohli návštěvníci zastavit také u stánku Probační a mediační služby, kde na ně čekala prezentace zaměřená na informování veřejnosti o naší činnosti, především na možnost zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Na místě byly zároveň připraveny interaktivní aktivity, které zájemcům ještě více přiblížily činnost Služby.

Město Náchod má první probační strom a pamětní kámen

Velmi dobré partnerské vztahy mezi Probační a mediační službou a městem Náchod nám umožnily zasadit loni v listopadu první probační strom v parku před budovou Okresního soudu, kde sídlí také naše středisko. V úterý 14. 6. 2022 jsme společně slavnostně odhalili pamětní kámen, který připomíná nejen naši dobrou spolupráci a práci s pachateli a oběťmi trestné činnosti, ale i naše výročí působení dvaceti let v trestní justici.

Náš první probační strom se má čile k růstu, což je velmi symbolické, protože stejně tak zdravě roste profesionální prací naše Služba. V Náchodě zároveň cítíme velkou podporu naší činnosti od samotného města a dalších složek a partnerů, zejména tedy Okresního soudu Náchod a Okresního státního zastupitelství Náchod, ale i Policie ČR – územního odboru Náchod. Zástupci těchto institucí se proto také zúčastnili slavnostního odhalení našeho vůbec prvního probačního kamene, na který jsme patřičně hrdí.

„Probační a mediační služba je důležitou organizací, která v našem města zajišťuje velmi potřebný dohled nad výkonem alternativních trestů, ale stará se také o oběti trestných činů. Jsem rád, že právě v našem městě máme tak zapálené profesionály na místním středisku. Velice rád jsem přijal nápad umístit ve městě pamětní kámen a zasadit první probační strom v republice,“ uvedl Jan Birke, starosta Náchoda.

Otevřené a kvalitní partnerství s jednotlivými městy, ve kterých poskytujeme naše služby, je pro naši činnost velmi důležité. V Náchodě cítíme velkou podporu a je zde vidět opravdu dobrá spolupráce mezi námi, městem a dalšími složkami justice. Symbol stromu a kamene bychom rádi nabídli i dalším městům, a tak doufám, že se tento symbolický projekt rozšíří po celé zemi a bude vždy upozorňovat a připomínat naši práci,“ doplnila Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.

Středisko Litoměřice se zapojilo do Dne prevence pro žáky 9. tříd

Ve středu 8. června proběhl na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích Den prevence s Policí České republiky a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému. Do akce, která byla pořádaná pro žáky 9. tříd všech základních škol v Litoměřicích, se zapojili také naši kolegové z litoměřického střediska. Děkujeme za hojnou účast a příjemná setkání.

Jak to na Dni prevence vypadalo se můžete podívat v naší fotogalerii níže.

Probační a mediační služba se připojila k oslavě 100 let Krajského soudu v Ostravě

Ve čtvrtek 26. května 2022 se Probační a mediační služba připojila k oslavám stoletého výročí existence Krajského soudu v Ostravě. V rámci akce Ostravské paragrafy, kterou připravil Krajský soud v Ostravě společně s Nadačním fondem Paragraf, uspořádali pracovníci středisek Ostrava a Frýdek-Místek několik besed pro školy i širší veřejnost. Celý den byl zájemcům k dispozici také informační stan Probační a mediační služby před Okresním soudem v Ostravě.

Aktuální stav projektu Systém společného vzdělávání

Projekt Systém společného vzdělávání, který je realizován s finanční podporou Norských fondů 2014 – 2021, se nyní nachází v polovině svého projektového období.

Bohužel i tento projekt, jehož cílem je vytvoření systému společného vzdělávání pro pracovníky participující na penitenciární a postpenitenciární péči, poznamenal vývoj situace kolem pandemie Covid-19, kdy musely být opakovaně rušeny domluvené vzdělávací aktivity. Z tohoto důvodu musel být vzdělávací plán upravován. Ve vhodných případech byly vzdělávací akce realizovány formou distanční výuky. Uvedený formát výuky se však ukázal u většiny vzdělávacích kurzů jako nevhodný. Během distanční výuky není možné provádět praktické nácviky, které tvoří významnou součást vzdělávacích aktivit. Vzájemná interakce účastníků byla během distanční výuky značně oslabená. Z tohoto důvodu nedocházelo k posílení vzájemných kontaktů a sdílení dobré praxe v takovém rozsahu, který byl na začátku projektu předpokládán.

Od zahájení projektu byly realizovány tyto vzdělávací kurzy:

… v rámci inovace vzdělávacích systémů Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby
Parole pro PMS
– Činnost PMS a alternativní tresty pro VS
– PMS, alternativní tresty, podmíněné propuštění pro VS

…v rámci modulu Společný penologický výzkum
– Společný penologický výzkum

…v rámci modulu přípravy na bezpečné propuštění
– Práce s předluženým klientem
Práce s odsouzeným směřující ke zvýšení odpovědnosti vůči oběti trestného činu a žádoucímu řešení následků trestné činnosti

V druhé polovině projektového období budeme pokračovat v realizaci současných vzdělávacích aktivit a zároveň bude zahájena realizace níže uvedených vzdělávacích kurzů:

  • Vzdělávaní pro manažery v oblasti emoční inteligence
  • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření
  • Kdo jsme a programy, které využíváme
  • Motivační rozhovory

V průběhu podzimu roku 2022 je plánována realizace první zahraniční pracovní cesty českých expertů a zástupců norského partnera, kterým je v projektu vzdělávací organizace Ředitelství norských nápravných služeb, jejíž systém je pozitivně hodnocen a v mnoha ohledech je pro Českou republiku inspirativní.

Společnost SuperCom neuspěla s pokusem o zmaření výplaty bankovní záruky

Společnost SuperCom, která v minulosti dodávala a provozovala elektronický monitorovací systém pro českou justici prostřednictvím Probační a mediační služby, neuspěla s návrhem proti České republice na zmaření výplaty bankovní záruky. Bývalý dodavatel se u českých soudů neúspěšně pokoušel o uložení zákazu výplaty bankovní záruky. Obdobného uložení zákazu se společnost pokusila dosáhnout také u soudu v Izraeli. Ten však návrh společnosti SuperCom minulý týden odmítl, a to především proto, že pro uložení takového zákazu není dána pravomoc izraelských soudů.

Dne 19. května 2022 rozhodl Obvodní soud v Tel Avivu v Izraeli o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, kterým se společnost SuperCom domáhala uvalení zákazu výplaty bankovních záruk poskytnutých izraelskou bankou ve prospěch Probační a mediační služby v celkové výši 15 milionů Kč. Bankovní záruky byly jedním z prostředků zajištění splnění sankcí, které uplatňuje Probační a mediační služba vůči společnosti SuperCom, a to z důvodu závažných porušení smlouvy na dodávku elektronického monitorovacího systému („EMS“ – elektronických náramků). Tato porušení smlouvy ze strany SuperCom přitom opakovaně ohrozila funkcionalitu elektronických náramků, které sloužily ke kontrole pohybu odsouzených či trestně stíhaných osob.

Tímto postupem společnost SuperCom fakticky vyčerpala všechny možnosti, jak se pokusit zabránit výplatě bankovní záruky. Ta byla bankou vyplacena ve prospěch Probační a mediační služby. Finanční prostředky z bankovní záruky budou sloužit na částečnou úhradu sankcí, nárokovaných podle smlouvy na dodávku elektronických náramků. Zbylou část nároku na úhradu sankcí za porušení smlouvy bude Probační a mediační služba vymáhat po společnosti SuperCom prostřednictvím soudního řízení.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Finské Helsinky hostily mezinárodní konferenci k elektronickému monitoringu

Ve dnech 23. – 25. května 2022 se v Helsinkách konala mezinárodní konference k elektronickému monitorovacímu systému s názvem „Electronic Monitoring and probation goals: a symbiotic relationship“.

Mezi účastníky třídenního jednání o umělé inteligenci, technologiích a jejich využití v EMS byli vedle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové například prezident Confederation of European Probation (CEP) Gerry McNally, generální tajemník CEP Willem van der Brugge a Arto Kujala, ředitel Criminal Sanctions Agency Finland.

Setkání v Rokycanech odstartovalo Tour Probační a mediační služby

V pondělí 23. května 2022 jsme úspěšně zahájili Tour Probační a mediační služby po regionech setkáním s občany Rokycan. Děkujeme Městské knihovně Rokycany za poskytnutí prostoru a těšíme se na další zastávky, které nás v tomto i příštím roce čekají celkem v 74 městech po celé republice.

O termínech setkání v jednotlivých městech vás budeme včas informovat prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí.

Krajský soud v Ostravě oslaví 100 let existence

Ve čtvrtek 26. května se v Ostravě a Frýdku-Místku uskuteční akce Ostravské paragrafy, kterou pořádá Krajský soud v Ostravě společně s Nadačním fondem Paragraf u příležitosti stoletého výročí své existence. O dva dny později, v sobotu 28. května, se oslavy přesunou do Olomouce, kde má Krajský soud Ostrava od roku 1993 svoji pobočku. K oslavám se připojí také Probační a mediační služba. Kdy a kde se s námi můžete setkat?

Krajský soud v Ostravě: ve čtvrtek 26. 5. 2022 od 15:45, 16:45, 17:45
Okresní soud ve Frýdku–Místku: ve čtvrtek 26. 5. 2022 od 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00

Pro účast na jednotlivých částech programu je nutná předchozí registrace na: https://www.nfparagraf.cz/cz/ostravske-paragrafy

Více informací o akci naleznete v přiloženém programu a letáku.