cs

Březnové besedy na Kroměřížsku

Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Holešově

Pracovníci střediska Probační a mediační služby v Kroměříži se v rámci března zúčastnili hned několika setkání s veřejností. Nejprve navštívili Vyšší policejní školu a střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově, kde již tradičně pořádají pravidelné odborné besedy pro studenty školy. Letos byli mezi posluchači nejen studenti maturitních ročníků, kteří se s tématem alternativních trestů, restorativní justice, probace a mediace mohou setkat u závěrečných zkoušek, ale zejména studenti vyšší odborné školy z řad policistů ve službě, kteří s našimi pracovníky mohli diskutovat konkrétní postupy a případy, což bylo jistě přínosné pro obě strany. Těšíme se na další spolupráci a vzájemné sdílení zkušeností dobré praxe.

Na konci měsíce 31. března 2023 pak naši pracovníci uspořádali besedu pro místní Akademii 3. věku v Knihovně Kroměřížska. Posluchače z řad seniorů naše práce velmi zaujala, neváhali se ptát na příklady z praxe, konkrétní činnost probačních úředníků v Kroměříži, zejména s ohledem na odbornou pomoc pro oběti trestných činů, kterými se může zranitelná skupina seniorů snadno stát. Také zde jsme byli mile potěšeni zájmem a oceněním naší nelehké práce a doufáme, že jsme naše seniory při takové příležitosti nenavštívili naposledy.