Vážení návštěvníci webu Probační a mediační služby,

aktuální Interní protikorupční program naší organizace naleznete zde.

Snaha o maximální transparentnost naší organizace se mj. odráží v uveřejňování následujících důležitých dokumentů:

Přehled uzavřených smluv a proplacených faktur

Nabídka nepotřebného majetku

Informace vztahující se k výběru dodavatelů PMS vč. veřejných zakázek (v souladu s příslušnými právními předpisy) naleznete na následujících portálech:

Elektronické tržiště Tendermarket

Profil zadavatele eGordion

Věstník veřejných zakázek

Informace o výdajích PMS na poradce a činnost poradních orgánů v rozsahu dle přílohy č. 1 Rámcového resortního interního protikorupčního programu naleznete zde.

Etický kodex zaměstnance Probační a mediační služby si můžete prohlédnout zde.

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty