cs

Beseda se žáky Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školou a střední školnou v Hostouni

Hostouň

Ve čtvrtek 30.3.2023 přijely pracovnice střediska Domažlice za žáky a chovanci do Hostouně, kde se setkaly s mladistvými v prostorách bývalého zámečku. V rámci besedy, zaměřené primárně na odklon mladistvých od kriminálního jednání, se žáci (převážně mladiství do 18 let) dozvěděli o činnosti Služby a seznámili se s pojmy probace a mediace. Žáci se sami zapojovali do rozboru kazuistik z praxe a mohli si vyzkoušet porozumění procesu trestního řízení obrázkovou formou. Dále měli možnost získat informace k alternativním trestům a vyslechnout si důsledky trestních událostí čerpaných ze skutečných příběhů.

Hostouň